Πολιτική Απορρήτου

  1. Εισαγωγή

Το site (https://www.joy-toy.gr/) αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας Joy-Toy, όπου βρίσκεται το ηλεκτρονικό κατάστημα παρουσίασης και πώλησης των προϊόντων της.

Η προστασία της ιδιωτικότητας σας είναι σημαντική για εμάς και είμαστε αφοσιωμένοι στην επίτευξη της. Η πολιτική απορρήτου της εταιρίας μας περιγράφει ενδελεχώς τον τρόπο συλλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας και διαφάνειας.

  1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

 Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητά σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα». 

  1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Η Joy-Toy φροντίζει να συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία κατάλληλα και σαφή για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Αυτά τα δεδομένα συνοψίζονται στα εξής:

 

  1. Για ποιους λόγους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται κυρίως:

Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

  1. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό της Joy-Toy που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση της συλλογής, της επεξεργασίας και της διατήρησης των πληροφοριών των πελατών για λόγους ομαλής λειτουργίας της εταιρίας και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή της «ανάγκης για γνώση». Το εν λόγω προσωπικό δεσμεύεται από νόμιμες υποχρεώσεις και, όταν απαιτείται, από πρόσθετες συμφωνίες τήρησης του απορρήτου.

Όσον αφορά την κοινοποίηση των δεδομένων σας από την εταιρία μας, η Joy-Toy κάνει κοινή χρήση των Δεδομένων σας με:

  1. Ποιο είναι το μέσο διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης τυχόν μεταγενέστερων νομικών υποθέσεων. 

  1. Πως εξασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων;

Η εταιρία μας δεσμεύεται να λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις και να διασφαλίσει την αποτροπή της απώλειας, της κακόβουλης χρήσης, της αλλοίωσης των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και κάθε μορφής τυχαίας ή αθέμιτης επεξεργασίας. Όλα τα δεδομένα των πελατών και συνεργατών μας αποθηκεύονται σε ασφαλείς (προστατευμένους με κωδικό και τείχος προστασίας) διακομιστές. Αναγνωρίζουμε τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων και Αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα μέσα για να σας προσφέρουμε την ηρεμία που χρειάζεστε.

  1. Πώς ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις;

Οποιαδήποτε ενημέρωση ή τροποποίηση της πολιτικής απορρήτου της εταιρίας μας θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας και ανάλογα με τον βαθμό επιρροής των πελατών και συνεργατών μας θα αποστέλλεται ενημερωτικό δελτίο.

  1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Τα δικαιώματα σας,  μεταξύ άλλων συνοψίζονται στο δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, τροποποίησης και διαγραφής ( εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που αναγράφονται παραπάνω) των προσωπικών σας δεδομένων.  

  1. Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο και σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του.

Οι δικτυακοί τόποι με την χρήση των συγκεκριμένων πληροφοριών (cookies) έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν προσωποποιημένες υπηρεσίες που καλύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες του συγκεκριμένου χρήστη.

Η συναίνεση σας στη χρήση των cookies, σε συμφωνία με τους όρους της πολιτικής μας, κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπο, μας επιτρέπει την χρήση cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας προκειμένου να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον κόσμο της Joy-Toy.